Засідання спецради Д 41.088.05

Боровік Любов Володимирівна

Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Захист відбудеться 19 грудня 2019 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.088.05 в Одеській національній академії харчових технологій в аудиторії А-234 за адресою: вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039.