Засідання спецради Д 41.088.05

Селіхов Сергій Володимирович
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Захист відбудеться 8 липня 2020 року о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.088.05 в Одеській національній академії харчових технологій в аудиторії А-234 за адресою: вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039.