Засідання спецради Д 41.088.03

Шумська Любов Петрівна

Спеціальність 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

Захист відбудеться 24 вересня 2020 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.088.03 у Одеській національній академії харчових технологій за адресою: 65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3 (ауд. 108).