Засідання спеціалізованої вченої ради Д 41.088.05

Стасюкова Катерина Вікторівна

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності).

Захист відбудеться 29 жовтня 2019 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.088.05 в Одеській національній академії харчових технологій в аудиторії А-234 за адресою: вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039.