Паспорта спеціальностей

1111pdf05.18.16 – Технологія харчової продукції

 

1111pdf05.18.12 – Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв

 

1111pdf05.18.13 – Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів

 

1111pdf05.18.04 – Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів

 

1111pdf05.18.01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів

 

1111pdf05.18.02 – Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур

 

1111pdf05.05.14 – Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання

 

1111pdf05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

 

1111pdf03.00.20 – Біотехнологія

 

1111pdf08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

 

1111pdf08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)