Положення про спеціалізовані вчені ради

Положення про Спеціалізовану Вчену раду 1111pdfОНАХТ

 

 

1111pdfПоложення про порядок розгляду дисертаційних робіт, які виконуються в ОНАХТ

 

 

1111pdfПоложення про порядок розгляду дисертаційних робіт, які надійшли до спеціалізованих вчених рад, що діють при ОНАХТ

 

 

1111pdf

Положення про попередню експертизу дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора фіософії (кандидата) або доктора наук у ОНАХТ

 

 

1111pdfПоложення про порядок оформлення та зберігання особових справ здобувачів, які захищають дисертаційні роботи в спеціалізованих вчених радах при ОНАХТ

 

 

1111pdfПорядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів у ОНАХТ

 

 

1111pdfПоложення про перевірку наукових робіт на наявність плагіату в ОНАХТ