Положення про спеціалізовані вчені ради

1111pdfПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
1111pdfПоложення про попередню експертизу дисертацій в ОНАХТ(із змінами)
1111pdfПоложення про Спеціалізовану Вчену раду ОНАХТ
1111pdfПоложення про порядок розгляду дисертаційних робіт, які виконуються в ОНАХТ


1111pdfПоложення про порядок розгляду дисертаційних робіт, які надійшли до спеціалізованих вчених рад, що діють при ОНАХТ


1111pdf
Положення про попередню експертизу дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора фіософії (кандидата) або доктора наук у ОНАХТ


1111pdfПоложення про порядок оформлення та зберігання особових справ здобувачів, які захищають дисертаційні роботи в спеціалізованих вчених радах при ОНАХТ


1111pdfПорядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів у ОНАХТ


1111pdfПоложення про перевірку наукових робіт на наявність плагіату в ОНАХТ